Frequently asked Questions

Frequently Asked Questions

  • Hoe kan ik me aanmelden voor Hattrick?

Via deze link (https://hattrick.football/inschrijven/) kan je je aanmelden voor Hattrick. Hierbij kan je kiezen tussen het gehele traject of het volgen van een proefles. In de beginfase van het traject hebben we namelijk nog een aantal proeflessen. Je kan je hiervoor opgeven om te kijken of je Hattrick leuk vindt.

  • Mag ik vriendjes of vriendinnetjes meenemen?

Jazeker! Je mag zoveel vriendjes en vriendinnetjes meenemen als je wilt. Zij mogen dan een les gratis meedoen om te kijken of ze het leuk vinden. Laat wel even van tevoren aan de trainer weten dat je iemand meeneemt, dan kunnen zij daar rekening mee houden.

  • Hoe duur is Hattrick?

Als je het gehele traject van januari tot aan juli mee wilt doen kost Hattrick €90,-.

  • En als ik een stadspas of jeugdfonds sport en cultuur heb?

Als je een stadspas hebt of jeugdfonds sport en cultuur is Hattrick gratis. Dit geldt alleen als je ze nog niet gebruikt hebt voor een andere sportvereniging. Als je het nummer dat onder de barcode op het pasje staat aan ons doorgeeft, kunnen wij dat doorgeven aan de gemeente.

  • Hoe weet ik of ik daar recht op heb?

Op de website van de gemeente kan je kijken of je aan de voorwaarde voldoet om in aanmerking te komen voor een stadspas (https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/).

Op de website van jeugdfonds sport en cultuur kan je aanvraag doen voor dit fonds (https://jeugdfondssportencultuur.nl).

Als je er niet uitkomt met beide websites, kan je ons altijd bellen. We kunnen dan samen met jou uitzoeken of je er recht op hebt.

  • Hoe kan ik betalen?

Er zijn 3 verschillende mogelijkheden om te betalen. Deze zijn als volgt:

Overmaken

Rekeningnummer: NL27RABO0186745230

Naam rekening: Stichting Leef En Beweeg Optimaal

Bij de omschrijving graag vermelden: Hattrick en de naam van uw kind

Tikkie (via whatsapp)

Bij een Tikkie gaat het via uw mobiele telefoon. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar 06-29309849. Meld hierbij uw eigen naam en de naam van uw kind.

Cash

Wanneer u cash wilt betalen kan dat op de activiteit. Spreek de trainer even aan op de activiteit, hij of zij kan dit verwerken.

  • Kan ik ook in termijnen betalen?

Ja dat kan! Als je niet het gehele bedrag in 1 keer wilt of kan betalen mag het ook in delen van 3. Wanneer we overgaan op een nieuwe ondergrond begint de nieuwe termijn. Per regio is dat een klein beetje verschillend. Maar over het algemeen kan je het volgende aanhouden:

Termijn 1: half januari
Termijn 2: half maart
Termijn 3: half mei

  • Tot wanneer kan ik me nog aanmelden?

Je kan gedurende het hele traject instromen. Let wel op, hoe later je instroomt hoe meer trainingen en wedstrijden je natuurlijk mist. De kosten blijven hierbij hetzelfde.

  • Spelen jongens en meisjes samen?

Wij streven ernaar om jongens en meisjes apart te laten trainen. Alleen is dit niet altijd mogelijk, waardoor wij een uitzondering kunnen maken. De eerste trainingen in geuzenveld en Osdorp hebben de jongens en meisjes apart van elkaar getraind. 

  • Wordt mijn zoon of dochter opgehaald?

Het is voor ons helaas niet mogelijk om vervoer te bieden van en naar de locaties. Wel willen we graag meehelpen om het voor alle kinderen mogelijk te maken om te kunnen voetballen. We brengen daarom ouders die voor vervoer kunnen zorgen graag in contact met kinderen die dat niet hebben.

Als u uw zoon of dochter brengt, bent u dan bereid om een of meerdere kinderen mee te nemen? Voor sommige ouders is het namelijk niet mogelijk om hun kind te brengen en het zou jammer zijn als deze kinderen om deze reden niet kunnen voetballen. Als u hier open voor staat, laat het ons even weten, dan kunnen wij u koppelen. Dit kunt u doen door een mailtje te sturen naar info@hattrick.football.

Voor het omgekeerde geldt dit ook. Bent u helaas niet in staat uw zoon of dochter te brengen maar wil hij of zij wel heel graag voetballen bij Hattrick, laat het ons weten, dan koppelen we u aan iemand die hier wel de mogelijkheid toe heeft.